През академичната 2002/2003 преподаватели от Катедрата по етнология и социология при Пловдивския университет участват в международен проект, спонсориран от програмата Civic Education Project, чиято основна цел е създаване и развитие на международна академична мрежа по социална, културна и историческа антропология в Югоизточна Европа под името IANA – International Academic Network of Anthropology. В проекта, насочен предимно към младите преподаватели и изследователи в областта на антропологията и подобряването и улесняването на тяхната работа като преподаватели и учени, участват университети от България, Молдова, Полша и Румъния. В рамките на този проект неправителствената организация Обмен, Култура, Наследство, Местно Развитие, Катедрата по етнология и социология при Пловдивския университет и Института за критически и социални изследвания създадоха Център за антропологични и етносоциологически изследвания.